VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD BÀN GIAO PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035

17/04/2022

Chia sẻ

Ngày 16/04/2021, tại Phòng họp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra cuộc họp bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Quy hoạch của Viện AIST với các lãnh đạo Sở ban ngành và UBND tỉnh.

Thành phần tham dự:

– Phía Viện AIST:

+ Ông Bạch Ngọc Tùng – Viện trưởng Viện AIST.

+ Cùng các chuyên gia Viện AIST.

-Phía UBND thành phố Vĩnh Long:

+ Đại diện UBND thành phố Vĩnh Long

+ Đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

+ Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Đại diện Sở Tài chính.

+ Đại diện Sở Giao thông Vận tải.

+ Đại điện Sở Thông tin và Truyền thông.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, nhằm góp phần nâng cao chuyên môn, nhiệm vụ để phát triển Quy hoạch thành phố Vĩnh Long, ông Bạch Ngọc Tùng – Viện trưởng Viện AIST đã có buổi bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Quy hoạch với các Sở, Ban ngành của UBND thành phố Vĩnh Long:

– Hướng dẫn cài đặt các phần mềm hỗ trợ xử lý dự liệu phục vụ cho Quy hoạch đô thị thông minh.

– Hướng dẫn chuẩn hóa, xử lý chuyển đổi hệ tọa độ cho lớp ranh giới xã và địa giới xã.

– Hướng dẫn chuẩn hóa đường giao thông trong AutoCad.

Dưới đây là hình ảnh cuộc họp:

Ông Bạch Ngọc Tùng – Viện trưởng Viện AIST phát biểu tại buổi đào tạo.