THÊM 1 DỰ ÁN DO ACUD CONSULT THỰC HIỆN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QHCT XÂY DỰNG

16/10/2023

Chia sẻ

Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai do ACUD Consult làm đơn vị tư vấn vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đây là dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp đầu tiên do Tập đoàn Amata (Thái Lan) triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ACUD Consult đóng vai trò là Đơn vị tư vấn quy hoạch.

Theo đó, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Khu công nghiệp Sông Khoai được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 352/QDD-TTg ngày 29/03/2018 trên diện tích quy hoạch là 714ha với vị trí thuộc địa giới hành chính thị xã Quảng Yên.

Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần đô thị Amata Hạ Long (thuộc Tập đoàn Amata), tổng số vốn đăng ký thực hiện dự án là trên 3.500 tỷ đồng (155 triệu USD), thực hiện thành 05 giai đoạn (Giai đoạn 1: 123 ha; Giai đoạn 2: 120 ha; Giai đoạn 3: 299 ha; Giai đoạn 4: 92 ha; Giai đoạn 5: 55 ha), dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Ngoài dự án KCN Sông Khoai, ACUD Consult đã và đang là đơn vị tư vấn quy hoạch cho các dự án KCN lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như: KCN Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ); KCN Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị);…