S-GROUP VIỆT NAM THAM GIA HỌP THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

01/12/2022

Chia sẻ

Sáng ngày 30/11/2022 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội đã có Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp. Cùng tham dự còn có các thành viên trong Hội đồng thẩm định, đại diện bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia và đại diện S-Group Việt Nam.

Tới dự phiên họp lần này, phía tỉnh Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy ông Nguyễn Đăng Bình; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Phương mong muốn các thành phần dự Phiên họp tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nhóm vấn đề như: Xem xét tính hợp lý và tính phù hợp về nội dung thẩm định quy hoạch và sự phù hợp của nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Bắc Kạn, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương…

Cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo thẩm định do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến tại phiên họp này…

Ông Nguyễn Đăng Bình khẳng định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là một nội dung rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn. Là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp để giúp tỉnh tiếp tục triển khai các điểm đột phá, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn diện trong thời gian tới.

Tại Phiên họp, đông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; mục tiêu tổng quát đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2050; các đột phá phát triển; định hướng phát triển không gian, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị 1; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng…

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chúc mừng tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đánh giá rất cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng các sở, ngành của tỉnh đã nghiên cứu lập, hoàn thành được quy hoạch này. Ông Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định để HĐND tỉnh thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc Phiên họp.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Phiên họp.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn