S-GROUP VIỆT NAM, ADD HÀN QUỐC VÀ ĐẠI HỌC SEOUL KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC

08/08/2023

Chia sẻ

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa S-Group Việt Nam, ADD Hàn Quốc và Đại học Seoul đánh dấu sự hợp tác phát triển chuyên sâu hơn nữa giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ, đặc biệt là về đô thị thông minh.

Ngày 8/8/2023, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group Việt Nam cùng Công ty ADD (Hàn Quốc) và Đại học Seoul đã tiến hành ký kết ghi nhớ hợp tác (MOU).

Đại diện các đơn vị cùng ký vào thỏa thuận ghi nhớ hợp tác 3 bên

Theo nội dung ký kết ghi nhớ hợp tác, S-Group Việt Nam và Công ty ADD sẽ tăng cường hợp tác, nghiên cứu các giải pháp phục vụ cải tạo, tái thiết chung cư cũ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, S-Group, Công ty ADD và Đại học Seoul sẽ cùng phối hợp nghiên cứu các vấn đề liên quan tới đô thị thông minh, bao gồm: Giải pháp quản lý, đầu tư, công tác xây dựng, các công nghệ phục vụ quản lý, phát triển đô thị thông minh.

Ông Hán Minh Cường, Chủ tịch HĐQT S-Group Việt Nam chia sẻ: “Việc ký kết MOU sẽ là cơ sở để S-Group cùng Công ty ADD và Đại học Seoul tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thiết lập kênh trao đổi thông tin chuyên sâu, tìm kiếm cơ hội và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nghiên cứu, đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tận dụng tối đa những thế mạnh sẵn có của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin”.

Ông Cường nhấn mạnh, năm 2023 kỷ niệm 15 năm thành lập, không ngừng phát triển, vươn lên của Tập đoàn S-Group Việt Nam, với mục tiêu đặt ra là hoàn thiện hơn nữa hệ sinh thái của Tập đoàn và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, gia tăng hợp tác quốc tế trong hoạt động cung ứng phần mềm công nghệ, tư vấn chiến lược. Sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác lần này sẽ là động lực thúc đẩy S-Group sớm đạt được các mục tiêu đề ra, và cũng là cơ hội để Công ty ADD tham gia sâu rộng hơn vào thị trường bất động sản Việt Nam.