S-GROUP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN XÂY DỰNG CSDL QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỈNH PHÚ THỌ

07/11/2023

Chia sẻ

Vừa qua, tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, S-GROUP đã có buổi báo cáo công tác triển khai dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu (GIS), điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có: Ông Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; ông Đào Hoàng Chinh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; và các Trưởng, Phó phòng các Phòng ban thuộc Sở Xây dựng tỉnh.

Về phía S-Group Việt Nam có: Ông Hán Anh Vũ – Giám đốc công nghệ Công ty CTECH; ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn S-Group Việt Nam; bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban phát triển dự án S-Group, cùng các chuyên viên.

Toàn cảnh buổi báo cáo tiến độ triển khai CSDL quản lý quy hoạch tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Dự án xây dựng cổng thông tin dữ liệu quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trực tuyến được kỳ vọng sẽ tạo sự thuận tiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với thông tin quy hoạch một cách công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, việc số hóa cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin bản đồ được đồng bộ, thống nhất sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, thông tin quy hoạch được cập nhật một cách kịp thời, hiệu quả.