HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

26/11/2022

Chia sẻ

Sáng ngày 25/11/2022, tại tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tham dự hội thảo lần này có ông Lê Duy Thành, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các đại diện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong cuộc họp lần này các bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện phương án, xây dựng tài liệu hướng dẫn, thống nhất tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của đồ án quy hoạch tỉnh VĨnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đại diện tham dự cuộc họp lần này là ông Bạch Ngọc Tùng, giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD, thuộc Tập đoàn S-Group Việt Nam, đã đưa ra báo cáo trình bày về phương án quy hoạch. Trên cơ sở đó, phía công ty đã tiếp thu ý kiến đóng góp từ các Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành cùng các Doanh nghiệp có liên quan.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

Chủ trì cuộc họp ông Lê Duy Thành – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đại diện phía Tập đoàn S-Group ông Bạch Ngọc Tùng có bài phát biểu

Ông Bạch Ngọc Tùng – đại diện của S-Group tham dự hội thảo lần này

Toàn cảnh Hội thảo