HỘI NGHỊ CHO Ý KIẾN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐÀ BẮC ĐẾN NĂM 2040

28/06/2024

Chia sẻ

Sáng ngày 25/6/2024, tại UBND huyện Đà Bắc diễn ra Hội nghị cho ý kiến Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đà Bắc đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Công ty CP Công nghệ Xây dựng ACUD vinh dự là đơn vị tư vấn thực hiện đồ án quy hoạch.

Tham dự hội nghị, về phía UBND huyện Đà Bắc có: Ông Lường Văn Thi – Chủ tịch UBND huyện (chủ trì); Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các xã, thị trấn…

Đại diện đơn vị tư vấn ACUD Consult có ông Lương Tiến Dũng – chủ nhiệm đồ án, và các cán bộ kỹ thuật, kiến trúc sư thực hiện đồ án.