HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THÔNG QUA QUY HOẠCH TPHCM THỜI KỲ 2021-20230, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

17/06/2024

Chia sẻ

Hội đồng thẩm định vừa thông qua Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. CTCP Công nghệ Xây dựng ACUD (ACUD Consult) – đơn vị thành viên của Tập đoàn S-Group Việt Nam vinh dự là thành viên trong liên danh tư vấn lập Quy hoạch.

Với nhiệm vụ chính là xây dựng cổng thông tin hệ thống quy hoạch TPHCM và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch TPHCM, ACUD Consult đã hoàn thành việc xây dựng cổng thông tin quy hoạch TP.HCM với 4 chức năng.

Đặc biệt, cổng thông tin đã tích hợp thành công với API bản đồ số của TP.HCM để làm bản đồ nền, giúp tăng cường tính pháp lý cho bản đồ nền của Cổng thông tin và thay thế cho giải pháp bản đồ nền của Google hoặc Open Streetmap.

Song song đó, đội ngũ cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống CMS quản lý cổng thông tin gồm các chức năng:

– Quản lý dữ liệu 4 chức năng chính của cổng thông tin.

– Quản trị hệ thống gồm: Cấp quyền, phân quyền tài khoản người dùng, tạo lập các danh mục dữ liệu.

– Cài đặt, thiết lập cho hệ thống cổng thông tin, quản lý các tính năng an toàn, bảo mật.