HỒ SƠ QUY HOẠCH HẠ TẦNG PCCC DO ACUD LÀM ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

28/02/2023

Chia sẻ

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (Hội đồng thẩm định) tổ chức phiên họp. ACUD Việt Nam tham gia với vai trò Đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Kết luận cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch hạ tầng PCCC.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an – Đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài Chính và các thành viên là đại diện các bộ, ngành, UBND thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, nhấn mạnh, thực hiện các quy định của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 9/8/2018, Bộ Công an xác định Quy hoạch hạ tầng PCCC là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược trong lĩnh vực PCCC. Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và trình Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định quy hoạch.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, ACUD Việt Nam vinh dự khi được chọn là đơn vị tư vấn lập quy hoạch hạ tầng PCCC quốc gia.

TS. Hán Minh Cường – Đại diện ACUD Việt Nam trình bày báo cáo quy hoạch

Tại phiên họp sáng ngày 28/2, Hồ sơ Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định đã nhận được trên 120 ý kiến tham gia góp ý. Sau khi Hội đồng thẩm định được thành lập, Cơ quan thường trực hội đồng tiếp tục gửi hồ sơ quy hoạch để các thành viên hội đồng đánh giá, thẩm định; cơ quan lập quy hoạch đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của thành viên hội đồng, ủy viên phản biện, chuyên gia và gửi hồ sơ cập nhật, bổ sung tới Hội đồng thẩm định.

Báo cáo tóm tắt nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Cơ quan lập quy hoạch cho biết, trong bối cảnh công tác PCCC nói chung và hạ tầng PCCC nói riêng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình phát triển kinh tế – xã hội; việc nghiên cứu lập quy hoạch PCCC với cách tiếp cận tổng thể và tích hợp đa ngành để có thể giải quyết một cách cơ bản và toàn diện các vấn đề thách thức hiện nay cũng như định hướng chiến lược cho sự phát triển hạ tầng PCCC cho giai đoạn trung hạn (5 năm) và dài hạn (10 năm), cũng như tầm nhìn lâu dài (sau 20 năm) là rất cấp thiết.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Cơ quan lập quy hoạch chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Bộ Công an đã tuân thủ quy trình lập quy hoạch hạ tầng PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung quy hoạch lần này về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 25 Luật Quy hoạch và Điều 23 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Tại phiên họp, Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch hạ tầng PCCC./.