ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN DO ACUD CONSULT THỰC HIỆN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

06/11/2023

Chia sẻ

Ngày 03/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ACUD Consult vinh dự là đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Theo phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn, quy mô 4.859,96 km2 gồm 08 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Kạn và 7 huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm).

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn được đánh giá là một nội dung rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn. Là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp để giúp tỉnh tiếp tục triển khai các điểm đột phá, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn diện trong thời gian tới.

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển trung bình khá, bền vững của vùng với hệ thống không gian phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa. Kinh tế phát triển theo hướng xanh và năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, bền vững; hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tầm nhìn đến năm 2050 Bắc Kạn có nền kinh tế năng động, kinh tế phát triển khá so với các địa phương trong cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững; trở thành điểm đến về du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, là một trong những địa phương có môi trường đáng sống của cả nước.

Đồ án quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do ACUD Consult là đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

ACUD Consult – thành viên của Tập đoàn S-Group Việt Nam – là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, tư vấn quy hoạch đã vinh dự được chủ đầu tư quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, ACUD cũng đã và đang thực hiện nhiều dự án quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và tư vấn chiến lược phát triển cho nhiều doanh nghiệp lớn trên khắp cả nước.