CÔNG BỐ QUY HOẠCH HẠ TẦNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

27/07/2023

Chia sẻ

Ngày 27/7/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố là địa phương trung tâm của 06 vùng quy hoạch; đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch ACUD Consult…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã Công bố Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia; kiềm chế sự gia tăng về cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Bùi Quang Việt công bố Quyết định số 819 của Thủ tướng Chính phủ.

Tầm nhìn đến năm 2050 xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại Cảnh sát PCCC & CNCH trong phạm vi toàn quốc; đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội Cảnh sát PCCC & CNCH đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; đảm bảo hệ thống cấp nước PCCC, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, CNCH hiện đại, thống nhất, được kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội… Căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia và đặc thù của lĩnh vực PCCC, quy hoạch hạ tầng về phòng cháy và chữa cháy được phân thành 6 vùng, mỗi vùng có các địa phương trung tâm và địa phương trọng điểm, được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ các địa phương trong vùng, giáp ranh khi có yêu cầu…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Thới An nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đến năm 2030, phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia; kiềm chế sự gia tăng về cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 07 nhóm giải pháp đã được quy định tại Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An phát biểu tại Hội nghị.

Phối hợp với Bộ Công an xem xét, bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, các Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng ngành, lĩnh vực.

Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án có liên quan; cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh, ngành để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy của địa phương theo quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo: Cổng TTĐT Bộ Công an

Link nguồn: https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/cong-bo-quy-hoach-ha-tang-phong-chay-va-chua-chay-thoi-ky-2021—2030-tam-nhin-den-nam-2050-d2-t35851.html