BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÁI BÌNH ĐÁNH GIÁ CAO CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN QHC TP THÁI BÌNH DO ACUD CONSULT LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN

16/06/2023

Chia sẻ

Chiều ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ trì hội nghị có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam có ông Nguyễn Văn Lâm, chủ nhiệm đồ án quy hoạch.

Đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu là xây dựng đô thị xanh, hiện đại ven sông Trà Lý với 2 hạt nhân đô thị. Trong đó, bờ Nam đô thị là đô thị lõi, đô thị hiện trạng đang phát triển, mở rộng đô thị sang bờ Bắc và tương lai mở rộng sang phía Đông Bắc, lấy sông Trà Lý làm trục trung tâm sinh thái. Từ đó, thành phố định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, hệ thống điện, thông tin liên lạc và hạ tầng văn hóa – xã hội…

Theo quy hoạch, thành phố Thái Bình với tính là chất đô thị loại I trực thuộc tỉnh có vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là một trong những đầu mối giao thông kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với vùng duyên hải Bắc Bộ; đồng thời là đô thị trung tâm của tiểu vùng Đông Nam vùng đồng bằng sông Hồng phát triển đa ngành với trọng tâm là thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao. Đây cũng sẽ là đô thị giàu bản sắc truyền thống văn hóa lịch sử kết hợp đô thị xanh, thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lâm, đại diện ACUD Consult – chủ nhiệm đồ án Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo trước Hội nghị

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào đồ án, các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc lập quy hoạch thành phố Thái Bình; đây là nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu: Xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I và xây dựng một số đô thị loại IV, loại V, đô thị phục vụ Khu kinh tế Thái Bình theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại; chú trọng quy hoạch và xây dựng không gian đô thị hai bên bờ sông Trà Lý theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế cảnh quan. Vì vậy, khi lập quy hoạch cần lưu ý quy hoạch các phân khu bảo đảm tính chất, đặc thù riêng của thành phố Thái Bình; thể hiện công năng là đô thị động lực của tỉnh, bảo đảm tính kết nối với các đô thị khác trong tỉnh và các tỉnh cận, lấy sông Trà Lý làm trục cảnh quan; phát triển đô thị hiện đại nhưng phải lưu giữ được những giá truyền thống lịch sử văn hóa, những sản phẩm đặc thù, đặc trưng; cùng với phát triển đô thị, dịch vụ cần quan tâm đến phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao…

Phát biểu kết luận, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh có vai trò to lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, trong nhiều năm có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Việc quy hoạch thành phố Thái Bình được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm từ rất sớm, đầu tư nhiều công sức, nguồn lực thực hiện, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tập trung chỉ đạo một cách khoa học, bài bản và có tầm nhìn chiến lược.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao thời gian qua Thành ủy, UBND thành phố đã rất quyết tâm, khẩn trương, trách nhiệm trong quá trình tham gia hoàn thiện đồ án quy hoạch; đồng thời khơi thông, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình tạo sự thay đổi, tạo ra diện mạo mới cho thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 thời gian qua đã được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, công phu, bài bản với trách nhiệm rất cao vừa phù hợp với thực tiễn vừa có tầm nhìn chiến lược, qua đó đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.


Những ý tưởng, mục tiêu cơ bản đề ra trong các nghị quyết đã được thực hiện, tầm nhìn cũng được định hình rõ nét, tạo tính đồng bộ, nhất quán cũng như sự đồng lòng trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình sau này. Đồ án do đơn vị tư vấn ACUD Consult thực hiện đã đưa ra được những giải pháp kết hợp chỉnh trang với phát triển, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại làm bật nên những bản sắc riêng của thành phố Thái Bình. Những vấn đề liên quan đến: Trục cảnh quan, các trục đô thị, hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, các khu chức năng, động lực cho phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ dân cư… đã được thể hiện rõ trong đồ án.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đồ án bảo đảm chất lượng, để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh làm cơ sở pháp lý tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới./.