ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO XIN Ý KIẾN 5 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG

05/01/2024

Chia sẻ

Vừa qua, tại Hà Nội, Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay (QLC) tổ chức cuộc họp đánh giá 05 hồ sơ nhiệm vụ, dự toán công tác lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không (CHK). Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam – thành viên của Tập đoàn S-Group – đã có báo cáo trình bày với vai trò là đơn vị tư vấn đồ án quy hoạch.

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban quản lý dự án – Cục Hàng không Việt Nam; đại diện các phòng: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An ninh hàng không, Vận tải hàng không, Quản lý hoạt động bay.

Về phía đơn vị tư vấn có: Ông Bạch Ngọc Tùng – Phó Giám đốc Tập đoàn S-Group kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam; Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc Tập đoàn S-Group; Ông Phạm Gia Lượng – Chuyên gia tư vấn.

Đại diện ACUD Việt Nam trình bày báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án Cục Hàng không Việt Nam và ACUD Việt Nam báo cáo nội dung 5 hồ sơ nhiệm vụ, dự toán công tác lập điều chỉnh quy hoạch CHK, các thành viên dự họp nhận định: Hồ sơ trình nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 05 CHK đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 05 CHK cơ bản đáp ứng các nội dung theo quy định (Điều 19 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP).

Đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát và bổ sung tư liệu để hoàn thiện nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch CHK.