ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

03/04/2024

Chia sẻ

Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) do CTCP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam – đơn vị thành viên của Tập đoàn S-Group thực hiện đã được Ban Thường vụ và Thường trực thành uỷ thông qua.

Đại diện ACUD báo cáo quy chế quản lý kiến trúc TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Ngày 2/4/2024, tại UBND TP Uông Bí, ACUD có buổi trình bày báo cáo về quy chế quản lý kiến trúc TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch UBND TP, trưởng các phòng: Văn phòng HĐND & UBND Thành phố; Quản lý đô thị; tài nguyên môi trường; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND các phường: Thanh Sơn, Yên Thanh, Quang Trung, Bắc Sơn.

Kết luận cuộc họp, Ban Thường vụ và Thường trực thành uỷ TP đã thông qua đồ án. Đồ án được kỳ vọng sẽ phát huy tác dụng quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố Uông Bí, đồng thời kiến tạo không gian kiến trúc, cảnh quan có chất lượng, từ tổng thể đến chi tiết trong tiến trình phát triển.

Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) do CTCP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam – đơn vị thành viên của Tập đoàn S-Group thực hiện đã được Ban Thường vụ và Thường trực thành uỷ TP thông qua.