CÔNG TY ACUD THAM GIA LẬP QUY HOẠCH TP.HCM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

15/08/2023

Chia sẻ

Là một thành viên trong liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện ACUD Consult đã tham gia đóng góp ý kiến cho cuộc họp khởi động triển khai lập Quy hoạch.

Chiều 15/8, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện công ty ACUD Consult – ông Bạch Ngọc Tùng với vai trò là một thành viên trong liên danh tư vấn lập quy hoạch đã tham gia đóng góp ý kiến.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM cho biết vừa qua UBND TP đã chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan việc lập quy hoạch. Trong đó, UBND TP đà ưu tiên cân đối, bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch TP, kiện toàn thành viên Ban Quản lý dự án quy hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai kế hoạch lập quy hoạch và đấu thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn.

Sở KH&ĐT cũng đã tham mưu các bước thực hiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành nội dung quy hoạch TP trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối năm 2023. Đồng thời, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào đầu tháng 3/2024.

Để có cơ sở cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch TP, rút ngắn thời gian xây dựng quy hoạch, tránh phát sinh chi phí do phải chỉnh sửa nhiều lần, Sở KH&ĐT cùng Sở Nội vụ sớm trình UBND TP phương án tổng thể sắp xếp cấp huyện, xã của TP giai đoạn 2023 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 để có cơ sở cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn tích hợp nội dung này vào nội dung quy hoạch TP.

Để bảo đảm tiến độ quy hoạch, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải ưu tiên, chủ động để TP có thể xong hồ sơ trình quy hoạch cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đến tháng 3/2024 sẽ công bố quy hoạch TP thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Bên cạnh đó, TP cũng đang thực hiện quy hoạch chung TP đến 2040, tầm nhìn đến 2060 (quy hoạch đô thị). Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, tránh lãng phí thời gian, nhân lực.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận TPHCM có đơn vị tư vấn tốt nhưng việc thực hiện quy hoạch phải do TP làm. TP phải trong vai trò chủ động, xác định tâm thế và cùng đơn vị tư vấn thực hiện. “Tinh thần chung là các sở ngành, quận huyện phải chủ động cung cấp thông tin, trao đổi với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Các ngành, các địa phương phải thể hiện rõ ngành mình, địa phương mình mong muốn gì, góp ý gì, cần làm gì ở quy hoạch của TP đến 2030, tầm nhìn đến 2050”, ông Mãi đề nghị.

Ông Bạch Ngọc Tùng – Giám đốc ACUD Consult, đại diện đơn vị tư vấn đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu: Việc lập quy hoạch TPHCM bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời kỳ 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, quy hoạch Thành phố phải gắn với tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM là đô thị thông minh, trình độ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn khu vực Đông Nam Á và Châu Á, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên cơ cấu kinh tế hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và yếu tố đổi mới sáng tạo là trung tâm, có trình độ khoa học công nghệ phát triển và đời sống của người dân ở mức cao.

Các chuyên gia và đại diện đơn vị tư vấn chụp ảnh lưu niệm