ACUD CONSULT BÁO CÁO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP QHCT TỶ LỆ 1/500 KCN QUẢNG TRỊ

11/10/2023

Chia sẻ

Vừa qua, ACUD Consult đã có buổi báo cáo về nội dung lập Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quảng Trị, tỷ lệ 1/500. Theo đó, ACUD cơ bản đã hoàn thiện công tác lập quy hoạch chi tiết.

Ngày 09/10/2023, ông Phạm Ngọc Minh, TUV, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng trị đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quảng Trị, tỷ lệ 1/500. Nội dung trên sẽ được bổ sung vào hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Lăng, Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị và Đơn vị tư vấn ACUD Consult.

Sau một thời gian triển khai, ACUD đã có báo cáo chi tiết về nội dung và quá trình thực hiện hoàn thiện công tác lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Quảng Trị.

Tại cuộc họp, ông Bạch Ngọc Tùng – Giám đốc ACUD Consult đã trình bày chi tiết nội dung báo cáo. Đại diện các sở ngành địa phương đã tham gia góp ý hoàn thiện.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng trị đã chỉ đạo đơn vị tư vấn và nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện, sớm trình báo cáo để phê duyệt quy hoạch.