ACUD BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

22/06/2023

Chia sẻ

Chiều 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14 về Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Về phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam có ông Hán Minh Cường – Chủ nhiệm đồ án, cùng các chuyên viên của ACUD.

Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hán Minh Cường – chủ nhiệm đồ án đã trình bày Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến 2050.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Điện Biên có 24 phương án đề xuất tích hợp ngành, lĩnh vực và 10 phương án đề xuất tích hợp quy hoạch, tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của các huyện, thị xã, thành phố, như: Phương án phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng gắn với các chuỗi giá trị hàng hóa chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và logistics; mạng lưới cơ sở giáo dục – đào tạo; mạng lưới cơ sở khoa học – công nghệ; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, mạng lưới bưu chính…

TS. Hán Minh Cường – Chủ nhiệm đồ án, trình bày Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến 2050

Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến về quan điểm, định hướng, mục tiêu và khâu đột phá; cấu trúc không gian phát triển mới; phương án phát triển ngành, lĩnh vực; phương án phát triển vùng huyện, liên huyện; các nhóm giải pháp quy hoạch và xác định danh mục ưu tiên; quy hoạch về hạ tầng (giao thông, mạng lưới điện, cấp nước, thoát nước, rác thải rắn); phương án phân bổ sử dụng đất vào quy hoạch chung tỉnh. Đồng thời bổ sung giải pháp công tác đối ngoại; nhận diện công tác dân tộc tôn giáo; xác định, đánh giá về du lịch tâm linh.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến phát triển du lịch vào dự thảo Quy hoạch tỉnh

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị đơn vị tư vấn, đơn vị lập quy hoạch cần rà soát lại văn bản, nhất là tên các địa danh, địa điểm. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tham gia ý kiến đúng lĩnh vực của đơn vị, địa phương phụ trách, chậm nhất đến ngày 26/6 gửi ý kiến tham gia về Sở Kế hoạch – Đầu tư để tổng hợp. Đối với các ý kiến đóng góp tại hội nghị, giao Sở Kế hoạch – Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và định hướng 2050./.