ACUD tham gia giám sát tác giả Dự án Thiết kế thi công HTKT KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/06/2020, ACUD tham gia giám sát tác giả Dự án Thiết kế thi công HTKT KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tham gia buổi giám sát gồm có:

Phía ACUD gồm có:

+ Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc  - Chủ nhiệm dự án

+ Ông: Trần Hữu Diện - Quản lý kỹ thuật

+ Bà: Nguyễn Thị Ngân - Điều phối thực hiện dự án

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ kỹ thuật

Phía công ty LIDECO 1 (Chủ đầu tư) gồm có:

+ Ông: Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng ban quản lý dự án

+ Và các cán bộ kỹ thuật liên quan

Tại hiện trường thi công dự án KCN Tân Hưng, các bên đã cùng nhau trao đổi và thảo luận các nội dung còn vướng mắc và tồn đọng trong quá trình thi công dự án. Từ đó, đưa ra được các giải pháp phù hợp cho quá trình thi công được thuận lợi và hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giám sát tác giả của dự án:

 

Nam Đỗ