ACUD tham gia Báo cáo Quy hoạch chi tiết khu Liên cơ quan thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 15/04/2020 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện công ty ACUD Việt Nam đã tham gia Báo cáo Quy hoạch chi tiết khu Liên cơ quan thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần cuộc họp gồm có:

Phía thị xã Đông Triều: Ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã - Chỉ đạo cuộc họp và ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì cuộc họp cùng các Phòng, Ban chức năng.

Phía đơn vị tư vấn: Đại diện lãnh đạo công ty ACUD Việt Nam và chủ nhiệm dự án.

Nội dung buổi làm việc:

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo về Quy hoạch chi tiết của đồ án và ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng. Đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Văn Thành đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai lập Quy hoạch chi tiết của UBND thị xã và đơn vị tư vấn công ty ACUD Việt Nam. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương lên phương án Quy hoạch chi tiết, đảm bảo các quy định của Luật Quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt...Từ đó triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Vị trí Khu Liên cơ quan Đông Triều trong QHPK 1/2000 Khu trung tâm hành chính, văn hóa mới thị xã Đông Triều
Thu Huệ