ACUD tham gia Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 07/02/2020 tại phòng họp của Bộ kế hoạch và đầu tư, đại diện công ty ACUD đã tham gia cuộc họp Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các Sở, ngành có liên quan. Trong đó, ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận Phạm Đồng trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghe Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận trình bày nhiệm vụ, các đại biểu đánh giá rất cao nội dung lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có 19/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ), đáp ứng yêu cầu, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 07/02/2020

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn cho dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh giai đoạn tới.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, qua đó giúp Ninh Thuận hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định./.

                                                                                                                                      Thu Huệ