BÁO CÁO Ý TƯỞNG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chiều ngày 23/10/2018 tại UBND (people’s committee) tỉnh Đồng Nai, Công ty ACUD CP công nghệ ACUD Việt Nam đã cùng Công ty Nikken Seikei báo cáo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thị xã Long Khánh đến năm 2030  và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Đến dự buổi báo cáo có đồng chí … Vĩnh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ban Ngành tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh.

 

Tại buổi báo cáo, đại diện NSC-ACUD đã trình bày phương án ý tưởng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và ý tưởng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, thị xã Long Khánh trong tương lại sẽ được quy hoạch với ý tưởng là một đô thị công – nông nghiệp xanh và phát triển bền vững với mô hình đô thị đa cực lấy cực trung tâm là đô thị hiện hữu.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các Sở Ban Ngành, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến kết luận hội nghị. Theo đó, đồng ý với ý tưởng quy hoạch tư vấn đã đưa ra và đề nghị NSC – ACUD sớm hoàn thiện đồ án để trình phê duyệt vào cuối năm 2018.