ACUD tư vấn điều chỉnh QHC huyện Tiên Yên

Vào ngày 2/7/2021, tại trụ sở UBND huyện Tiên Yên, đơn vị Tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo phương án điều chỉnh Quy hoạch chung huyện Tiên Yên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trước Ban Lãnh đạo huyện Tiên Yêntỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc ACUD Việt Nam

+ Ông Sato - Chuyên gia cao cấp Nhật Bản làm việc tại ACUD Việt Nam

+ Cùng các chuyên gia đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam

 - Phía UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh:

+ Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên.

+ Cùng lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc ACUD Việt Nam đã báo cáo trình bày kế hoạch và các phương án phát triển Quy hoạch chung huyện Tiên Yên. Đồng thời, đưa ra các đề xuất và giải pháp để có thể khai thác những tiềm năng, lợi thế nhằm giúp huyện Tiên Yên phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan cũng như thu hút các nguồn vốn đầu tư từ trong và ngoài nước.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo và trình bày về các phương án Quy hoạch, phía UBND huyện Tiên Yên cũng đã có một số nhận xét, đánh giá cũng như góp ý cho đơn vị tư vấn.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp:

Chuyên gia người Nhật trình bày, làm rõ về Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu phù hợp với các định hướng của quy hoạch