ACUD Việt Nam báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 21/05/2021, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam.

+ Bà Nguyễn Minh Phương – Chuyên gia kinh tế ACUD Việt Nam.

+ Ông KTS. GenJi Sato – Chuyên gia Quy hoạch không gian mức 1.

-Phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc:

+ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Phó Giám đốc.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Quy hoạch tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với các tỉnh đang phát triển và muốn nâng cao chất lượng xã hội, kinh tế. Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam đã có bài báo cáo thuyết trình về kế hoạch triển khai cũng như đưa ra khung định hướng phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, phát triển không gian

Sau khi nghe buổi báo cáo của phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi và thảo luận với các Phòng, Ban chuyên môn. Theo đó, phía Sở nhận định và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn và các phương án của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam. Đồng ý với các nội dung đơn vị tư đưa ra và sẽ cung cấp các thông tin, số liệu tới phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và sớm hoàn thành nhiệm vụ báo cáo với các Sở, Ngành liên quan.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.