ACUD Việt Nam thực hiện lập Quy hoạch các Khu Công Nghiệp, Khu Đô thị thuộc tỉnh Bắc Giang.

ACUD Việt Nam là đơn vị tư vấn lập quy hoạch với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng đội ngũ nhân lực hùng hậu có bề dày về kiến thức. Các Khu đô thị, Khu Công nghiệp là những dự án ACUD Việt Nam tham gia thực hiện với số lượng và quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành.

Trong đó Bắc Giang là tỉnh có những dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị ACUD Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn lập Quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Là đơn vị có kinh nghiệm, tầm nhìn và kiến thức sâu rộng về nhiệm vụ Quy hoạch, đồng hành phát triển Quy hoạch tỉnh Bắc Giang. Về Phía đơn vị ACUD Việt Nam đã có những đồ án Quy hoạch nổi bật tại tỉnh Bắc Giang:

 

- Quy hoạch KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

ACUD Việt Nam báo cáo quy hoạch KCN Tân Hưng tại UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

-Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Cao Thượng, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

ACUD Việt Nam báo cáo Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Cao Thượng tại UBND xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

-Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

ACUD Việt Nam báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô tại UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

-Lập Quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang:

ACUD Việt Nam khảo sát hiện trạng lập Quy hoạch chi tiết thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Quân Nguyễn.