ACUD Việt Nam làm việc với Sở Khoa học Công nghệ và Sở Thông tin Truyền thông về nội dung triển khai quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 30/03/2021, tại trụ sở hai Sở Khoa học Công nghệ và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về nội dung triển khai quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc AUCD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Việt Nam.

- Phía Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn:

+ Giám đốc sở Thông tin Truyền thông chủ trì.

+ Các phòng ban chuyên môn.

- Phía Sở Khoa học Công nghệ Bắc Kạn:

+ Giám đốc sở Khoa học Công nghệ chủ trì.

+ Các phòng ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam đã có buổi trình bày chi tiết các nội dung quy hoạch, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn. Lãnh đạo các Sở, phòng ban chuyên môn đã thảo luận và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn – Công ty ACUD Việt Nam đã có ý tưởng và phương án Lập Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của các dự án.

Sau khi lấy ý kiến của các Sở, các ngành nói chung của Tỉnh. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông và Sở Khoa học Công nghệ đánh giá công ty trong thời gian ngắn đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được báo cáo đầy đủ, chỉ tiết nội dung theo cấu trúc đặt ra. Đồng ý với các nội dung đơn vị tư vấn đưa ra và đề nghị công ty tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thành Nhiệm vụ báo cáo với các Sở ngành liên quan.

Dưới dây là một số hình ảnh cuộc họp:

Cuộc họp báo cáo tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Cuộc họp báo cáo tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Quân Nguyễn.