ACUD Consult báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận đồ án quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số 4214/SKHĐT-TH, ngày 18 tháng 12 m 2020.

Thành phần tham dự buổi họp:

-Phía công ty ACUD:

+Ông Hán Minh Cường – Chủ tịch ACUD Group – Chủ nhiệm đồ án.

+Và các chuyên gia của ACUD Group.

-Phía chủ đầu tư:

+Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

+Và lãnh đạo các Sở Ban Ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung cuộc họp:

Ngày 16/12/2020 tại trụ sở UBND tỉnh Ninh Thuận, ACUD Consult đã báo cáo các nội dung chính của đồ án quy hoạch về các kịch bản phát triển kinh tế xã hội, các kịch bản phát triển không gian và phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh. Nội dung báo cáo đã nhận được sự đồng thuận của của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các Sở ngành. Thời gian tới, ACUD Consult sẽ tiếp tục hoàn thiện đồ án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi họp.